Hotel Amande, Hustopeče, ČR | 11-12. listopad 2021

Program

PROGRAM KONFERENCE 11.11.2021

8:00 – 10:00 – registrace 

10:00 – 10:05 – úvodní slovo – Ing. Martin Havel, PhD., šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín

 

I. blok – Bude v roce 2050 energetika spíše centrální či spíše decentrální?

10:05 – 11:30 – Panelová diskuse

Moderátor: Mgr. Jan Fousek, člen představenstva, Svaz moderní energetiky 

Úvodní prezentace: Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners 

 

Decentralizace energetiky nabírá v posledních letech na důležitosti. Jaké má právní být prostředí, aby to bylo možné zrealizovat? Jaký to bude mít dopad na soustavy? Jaká data budou nutná pro zajištění bezpečného chodu soustavy a pro správné nastavení trhu?

 

Panelisté:

 • Mgr. Pavel Doucha, partner, AK Doucha Šikola advokáti
 • Ing. Ladislav Havel, radní, Energetický regulační úřad
 • Ing. Tomáš Hüner, ředitel provozdní společnosti Smart Infrastructure, Siemens
 • Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners 
 • Ing. Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie, ČEPS 
 • zástupce provozovatele DS (oslovený)

11:30 – 12:00 – přestávka na kávu a malé občerstvení

 

II. blok – 3D transformace energetiky „Dekarbonizace – Decentralizace - Digitalizace"

12:00 – 13:30 – Panelová diskuse

Moderátor: Ing. Blahoslav Němeček, partner, Energy & Utilities, EY

Úvodní prezentace: Ing. Blahoslav Němeček, partner, Energy & Utilities, EY

 

motto: Co v praxi znamenají změny přicházející z pera Evropské komise? Bude energetika udržitelná? Před jakými výzvami stojí regulované subjekty, v čem budou muset obstát účastníci trhu a co získá / zaplatí zákazník?  

 

Panelisté:

 • Mgr. Alexandr Černý, ředitel Odboru technické regulace elektroenergetiky a plynárenství, Energetický regulační úřad
 • Ing. Radek Hartman, MBA, člen představenstva, ČEPS
 • Ing. Michal Puchel, předseda představenstva, zástupce OTE
 • zástupce společnosti ČEZ ESCO
 • zástupce společnosti ŠKO-Energo

 

13:30 – 14:30 – přestávka na společný oběd

 

III. blok – Nízkouhlíková paliva v moderní době 

14:30 – 16:00 – Panelová diskuse 

Moderátor: Ing. Richard Kvasňovský, výkonný ředitel, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Úvodní prezentace: Ing. Michal Kocůrek, managing consultant, EGÚ Brno

 

Biometan, vodík, palivové články či energie získávaná odpadu. Takové mohou být trendy v energetice a v dopravě v následujících letech. Dokážeme těmito zdroji energie plně nahradit uhelná a ropná paliva?

 

Panelisté:

 • Ing. Michal Kocůrek, managing consultant, EGÚ Brno 
 • Ing. Jan Mikulec, CSc., výkonný ředitel, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
 • Ing. Veronika Vohlídková, ředitelka legislativně-strategického odboru, Český plynárenský svaz
 • Tomáš Voltr, místopředseda představenstva, Energy financial group
 • Mgr. Ján Weiterschütz, předseda, Národná vodíková asociácia Slovenska

 

16:00 – 16:30 – přestávka na kávu a malé občerstvení

 

IV. blok – Energetika pod rouškou globálních změn 

16:30 – 18:00 – Panelová diskuse 

Moderátor: Ing. Ludmila Petráňová

Úvodní prezentace: Ing. Pavel Beran, vedoucí Energetických projektů korporátního a municipálního financování, Komerční banka

 

Těžba energetických komodit a následná přeměna energie na její ušlechtilejší formy má zásadní dopad do okolního prostředí. Má smysl bojovat s klimatickou změnou, nebo už je čas na adaptaci? Jaké změny se dají očekávat a kolik nás to bude stát?

 

Panelisté:

 • Ing. Pavel Beran, vedoucí Energetických projektů korporátního a municipálního financování, Komerční banka
 • Ing. Michal Macenauer, PhD., ředitel strategie, EGÚ Brno
 • Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, ředitel, Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 • RNDr. Radoslav Štědroň, geograf a poradce pro trvale udržitelný život lidské společnosti
 • Ing. Josef Zbořil, člen spolku Realistická energetika a ekologie

 

18:30 Závěr  1. dne konference – Ing. Martin Havel, PhD., šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín

19:00 – společná večeře a raut

 

Program konference 12.11.2021

Exkurze pro zájemce: Získávání energie z odpadů

10:00 - 12:30 – Exkurze: Bioplynová stanice EFG Vyškov BPS

 

12:30 – 14:00 – společný oběd

 

 

Partneři konference PRO-ENERGY CON 2021

Stříbrní partneři konference

Bronzoví partneři konference

Partneři konference

Odborní partneři konference

Mediální partneři