Hotel Kurdějov, Kurdějov u Hustopečí | 01-30. listopad 2021

Program

Vzhledem k situaci, která panuje okolo pandemie Covid-19 jsme bohužel nuceni 10.ročník konference PRO-ENERGY CON, který se měl konat ve dnech 5.- 6.11.2020, zrušit.

 • 8:00 – 10:00 – registrace
 • 10:00 – 10:05 – úvodní slovo – Ing. Martin Havel, PhD., šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín

 Program konference první den

I. blok – Nová česká a slovenská energetická legislativa (10.05 - 11.30)

 • Moderátor: Mgr. Jan Fousek, výkonný ředitel, Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ
 • Úvodní prezentace:
   • Mgr. Pavel Doucha, partner, AK Doucha Šikola advokáti
   • Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners

Balíček Čistá energie pro všechny Evropany a Nová zelená dohoda mění evropskou energetiku. Jaké změny energetické legislativy přináší transpozice evropských směrnic a v jakém stavu se nachází příprava/revize energetické legislativy v ČR a SR?

Panelisté:

 • Mgr. Pavel Doucha, partner, AK Doucha Šikola advokáti
 • Ing. Ladislav Havel, radní, Energetický regulační úřad
 • Ing. Libor Holub, obchodní ředitel, Bohemia Energy (oslovený)
 • Michal Hudec, předseda, Združenie dodávateľov energie
 • Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners
 • Mgr. Petr Votýpka, vedoucí odboru Kancelář společnosti a vnější vztahy, ČEPS (oslovený)

11:30 – 12:00 – přestávka na kávu a malé občerstvení

II. blok – Digitální transformace evropské energetiky (12.00 - 13.30)

 • Moderátor: Ing. Blahoslav Němeček, partner, Energy & Utilities, EY
 • Úvodní prezentace: Ing. Blahoslav Němeček, partner, Energy & Utilities, EY

I energetika míří do digitálního věku. Jaké výzvy čekají hráče evropského energetického trhu, co to přinese jednotlivým hráčům a co to bude stát?

Panelisté:

 • Ing. Radek Hartman, MBA, člen představenstva, ČEPS
 • Ing. Andrej Juris, Ph.D., MBA, předseda, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenské republiky
 • Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., předseda Rady, Energetický regulační úřad
 • Ing. Ivan Trup, jednatel, MicroStep
 • Stanislav Votruba, M.Sc.RWTH, Vedoucí sekce Koncepce sítě, PRE distribuce, a. s. (oslovený)

13:30 – 14:30 – přestávka na společný oběd

III. blok – Možnosti dekarbonizace plynárenství (14.30 - 16.00)

 • Moderátor: Ing. Richard Kvasňovský, výkonný ředitel, Slovenský plynárenský a naftový zväz
 • Úvodní prezentace: Ing. Richard Kvasňovský, výkonný ředitel, Slovenský plynárenský a naftový zväz (oslovený)

Zemní plyn může mít zásadní vliv na dekarbonizaci energetiky při náhradě uhlí. Z pohledu Evropské komise však patří mezi fosilní paliva. Jak „ozelenit“ plyn, aby byl přijatelný a dlouhodobě udržitelný?

Panelisté:

 • Ing. Michal Kocůrek, analytik, EGÚ Brno
 • Ing. Peter Mozolák, konateľ spoločnosti, SPP CNG
 • Ing. Veronika Vohlídková, ředitelka legislativně-strategického odboru, Český plynárenský svaz
 • Mgr. Jerguš Vopálenský, vedúci rozvoja sieťového obchodu SPP, – distribúcia
 • Prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

16:00 – 16:30 – přestávka na kávu a malé občerstvení

IV. blok – Energetika pod rouškou globálních změn (16.30 - 18.00)

 • Moderátor: Ing. Ludmila Petráňová
 • Úvodní prezentace: Ing. Michal Macenauer, PhD., vedoucí projektů, EGÚ Brno

Těžba energetických komodit a následná přeměna energie na její ušlechtilejší formy má zásadní dopad do okolního prostředí. Má smysl bojovat s klimatickou změnou, nebo už je čas na adaptaci? Jaké změny se dají očekávat a kolik nás to bude stát?

Panelisté:

 • RNDr. Martin Bursík, jednatel, ECOCONSULTING (oslovený)
 • Mgr. David Hanslian, Ph.D., výzkumný pracovník, Ústav fyziky atmosféry AV ČR
 • Martin Lešenar, Odbor financování energetiky, Komerční banka (oslovený)
 • Ing. Michal Macenauer, PhD., vedoucí projektů, EGÚ Brno
 • Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, ředitel, Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 • RNDr. Radoslav Štědroň, geograf a poradce pro trvale udržitelný život lidské společnosti

18:30 Závěr  1. dne konference – Ing. Martin Havel, PhD., šéfredaktor, PRO-ENERGY magazín

19:00 – společná večeře a raut

Program konference druhý den

10:00 - 12:30 – Exkurze (v jednání)

(k 13.10.2020)

Partneři konference PRO-ENERGY CON 2021

Stříbrní partneři konference

Bronzoví partneři konference

Partneři konference

Odborní partneři konference

Mediální partneři