Hotel Amande, Hustopeče, ČR | 09-10. listopad 2023

Konference PRO-ENERGY přinesla debatu o změnách v energetice

Na osmém ročníku PRO-ENERGY CON v hustopečském hotelu Kurdějov proběhly čtyři panelové diskuse. Odborníci debatovali o přechodu od „staré“ energetiky k „nové“ a obsahu obou pojmů. Živá výměna názorů ukázala zájem zúčastněných. Druhý den konference byl tradičně věnován exkurzi, tentokrát do elektrické rozvodny z roku 1903 která se nachází na zámku v Lednici.

Market design energetických trhů

Program konference zahájil šéfredaktor časopisu PRO-ENERGY Martin Havel, který jménem organizátora přivítal všechny hosty. Záhy předal slovo moderátorovi úvodního bloku, jímž byl Michal Hudec, předseda slovenského Združenie dodavateľov energií.

Čeští panelisté ocenili aktuálně navrhovanou novelu energetického zákona. Jiří Gavor, jednatel ENA a ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií, vyzdvihl například to, že norma zavádí do legislativy sousloví „akumulace energie“, a také fakt, že zlepšuje postavení spotřebitele.

Z řad diskutujících často zaznívalo volání po další liberalizaci trhu a otevřené konkurenci. Karel Šimeček, předseda Sdružení velkých spotřebitelů energie, podotkl, že politici si důležitost konkurenčního prostředí často neuvědomují. Na problémy spojené s přílišnou regulací si stěžují i klienti advokáta Pavola Poláčka, zakladatele společnosti AK Poláček & partners. Milan Sedláček, ředitel oddělení pro EU záležitosti a strategii společnosti eustream, problematiku shrnul slovy: „Regulace není cíl, ale nástroj a nejlepším regulátorem je sám trh.“

Jiří Gavor dále hovořil o nutnosti reformy systému energetických tarifů, aby spotřebitelé platili podporu obnovitelným zdrojům spravedlivě. Dle Miroslava Zajíčka, vedoucího obchodní strategie firmy Veolia, snaha o zvýšení fixní složky ceny ztroskotává na neochotě aktivních odběratelů (prosumerů) platit více, když mají nízkou spotřebu. Juraj Šedivý, vedoucí odboru mezinárodní spolupráce v OKTE, situaci přirovnal k povinnému ručení vlastníků automobilů, které musejí platit i ti, co jezdí bez nehod. „Cena ale nesmí být tak vysoká, že se prosumeři začnou od centrální sítě odpojovat,“ dodal.

Energetika a průmysl 4.0

Následující blok moderoval Dean Brabec, Managing Partner ze společnosti Arthur D. Little. V úvodním projevu ocenil, že se fenoménem průmyslu 4.0 zabývá i české ministerstvo průmyslu, které za tím účelem dokonce vytvořilo nový post. Dále sdělil, že do budoucna trh s energetikou čeká decentralizace, automatizace a využívání „internetu věcí“, na jehož základě mezi sebou přístroje budou komunikovat.

Po něm následoval Jakub Kúdela, Account Technology Strategist z Microsoftu. Jeho zaměstnavatel změny v sektoru energetiky sleduje připraven je podpořit dodáním softwarové platformy.

Fady Al-Kheir, ředitel pro strategický rozvoj holdingu Energon, vidí v Průmyslu 4.0 hlavně příležitost, jak energetiku zefektivnit a snížit náklady. „Firmy, co tento trend budou ignorovat, skončí jako Nokia,“ podotkl. Nejvíce dle něj změny ocení zákazník.

„Ptá se ale někdo, co zákazník chce? Co když si nepřeje nic měnit?“ kontroval ředitel divize Energy management Siemensu Tomáš Hüner, bývalý ministr průmyslu a obchodu ČR. Jiří Borkovec, výkonný ředitel České technologické platformy Smart Grids, vidí největší přínos Průmyslu 4.0 a obecně změny v energetice v možnosti zbavit se importu prvotních surovin z politicky nespolehlivých států.

Smart a/nebo efektivně

Po obědě proběhl třetí blok, který moderoval Jan Fousek, člen představenstva Svazu moderní energetiky. Miroslav Mareš, předseda Správní rady Asociace energetických auditorů-energetických specialistů, na úvod definoval, co to vlastně „smart“ je, veřejnost totiž ráda koncept překrucuje. Jaroslav Šuvarský, jednatel společnosti S-Power Energies, doplnil, že k rozvoji smart energetiky jsou zásadní obnovitelné zdroje, zvláště fotovoltaika.

Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu společnosti FENIX Trading, představil sídlo společnosti v Jeseníku, které využívá smart prvky a firma jej dokázala postavit bez dotací. Ty totiž z principu nepodporuje. „Všichni ale žijeme v Evropské unii a na dotace bychom si měli zvyknout,“ upozornil Róbert Máček, senior konzultant firmy ENVIROS. Pavel Beran, relationship manager Energy Finance z Komerční banky, dodal, že kromě EU může peníze formou úvěru poskytnout i jeho společnost.

Moderní paliva v dopravě

Závěrečný blok moderoval Richard Kvasňovský, vedoucí domácí redakce Tlačové agentúry Slovenskej republiky (TASR). Na úvod ocenil Leoš Gál, předseda České Technologické Platformy Biopaliv, ropu jako skvělou surovinu, která ale pomalu spěje k nahrazení jinými palivy. Lukáš Polák, pracovník výzkumu a vývoje v oddělení vodíkové technologie ÚJV Řež, zmínil, že by ji mohl nahradit například vodík. Milan Fořt, obchodní ředitel Bonett Gas Investment, by zase preferoval více aut na CNG.

Tomáš Chmelík, vedoucí útvaru čistých technologií firmy ČEZ, upozornil, že automobilky musí na změny pružně reagovat, jinak se stanou nekonkurenceschopnými. „Již mnoho alternativních paliv zažilo svých pár minut slávy, důležité však je najít mix, který zajistí levnou a bezpečnou dopravu pro každého,“ doplnil Jaroslav Slouka, vedoucí oddělení podpory obchodu v ČEPRO.

Na konferenci zazněla jednoznačná shoda nad tím, že energetika se v současné době překotně vyvíjí a inovace ocení spotřebitelé i firmy. Změny prozatím připomínají spíše evoluci než revoluci, což je dobře. Je totiž nutné sladit technologický vývoj se změnami v politice či legislativě.

 

Partneři konference PRO-ENERGY CON 2023

Zlatí partneři konference

Stříbrní partneři konference

Bronzoví partneři konference

Partneři konference

Odborní partneři konference

Mediální partneři